Banditter.dk
Indsatte i arresthuse, fængsler og tugthuse
  Søg efter:
Fornavn
Efternavn
Bopæl
Hvornår indsat
  til  
 

Banditter.dk
Søg efter fanger i danske arrester/fængsler/tugthuse i perioden 1752-1932. Når du finder en bandit, ses et link til fangeprotokollen hos Rigsarkivet - og måske endda et billede af fangen.

Eksempler fra det virkelige liv
Led efter dem, du mindst venter! Her findes fanger fra alle samfundslag, f.eks.
- en dyrlæge fra Langeland, der lever utugtigt med en voksen steddatter "fordi konen var en dårlig husmoder og drikfældig..."
- en ung knægt, der stjæler en hammer, sagen går hele vejen til Højesteret
- en velanset værkfører af fin familie, der indskriver en mand mere på arbejdssedlen, end han har ansat. Derved snyder han sin arbejdsgiver for 3.200 kr. Det er der aldrig nogen, der har talt om i Mettes familie...

Indsat flere gange?
Ligesom i vore dage, kan man ikke selv bestemme, hvilket fængsel man havner i. Jyder kan derfor sagtens sidde i Vridsløselille og sjællændere i Horsens. Fangerne blev også flyttet rundt mellem fængslerne, hvis der f.eks. var overbelægning. Vi er løbende i gang med at kæde data sammen, så du kan finde link til foto af fangen og hans eller hendes ophold i andre perioder eller i andre fængsler. Dvs. vi viser deres kriminelle løbebane. Af og til bliver søskende eller ægtepar indsat samtidig. Eller måske en hel flok, der er dømt ved samme dom. Disse sammenhænge mellem fangerne kan du også finde på vores hjemmeside.

Sidste nyt
555 fanger fra Odense Arrest indtastet af Vibeke Thomsen
429 fanger fra Viborg tugthus indtastet af Mette F.
4.574 fanger fra Vordingborg tugthus. Tak til Rigsarkivets frivillige for denne portion.